حمل توسط پست جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

زمان تحویل بین 3 الی 5 روز کاری خواهد بود.(ارسال روزهای پنجشنبه وجمعه انجام نمی گیرد.)

فهرست