بایگانی برچسب برای: موسیقی پیمان شیرپور

همکاری با کمپانی پخش موسیقی روسیه

با عقد قرارداد رسمی بین پیمان شیرپور و کمپانی معتبر music bazaar، می توانید آلبوم تک نوازی پیانو جاده ای برای نرسیدن را از طریق وبسایت این کمپانی و به صورت خرید جهانی گوش دهید.

لینک ورود به سایت