پیش ثبت‌نام کارگاه صداسازی

این دوره برای مقدمات گویندگی، بازیگری، خوانندگی و اجرا مناسب است. در این دوره نیاز به مقدمات آموزشی مانند نوازندگی نیاز نیست. مربی دوره آقای پیمان شیرپور کارشناس وکال کوچینگ از آلمان و مدرس صداسازی می باشد. این جلسه فقط تست تکنیکال صدای شما می باشد. هر دوره بر اساس جنس صدایی هنرجو طراحی میشود.